top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców

Celem niniejszej Polityki jest zaprezentowanie w przejrzysty jak gromadzimy, przechowujemy
i przetwarzamy powierzone nam dane osobowe.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Wyświetlamy też na stronie odniesienia do innych stron internetowych i mediów, a ich oglądanie oznacza akceptację polityk prywatności cookies tych portali. Pliki cookies to niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Ochrona informacji dotyczących osób korzystających z naszych usług jest dla Nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając Nam swoje dane osobowe.

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem nieupoważnionych osób.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Gdańska 141/3/6
85-022 Bydgoszcz

NIP: 554-10-19-060
REGON: 090586671
KRS: 0000109572

tel. 52 524 09 20 , e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

”Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców przetwarza dane osobowe w celu zachowania relacji biznesowych, w tym w celu realizacji usług szkoleniowych i doradczych oraz informowania o działalności i ofercie administratora.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe gromadzimy poprzez stronę internetową w następujących sytuacjach:

 1. Dobrowolne podanie danych przez Państwa:

  • Podczas rejestracji na szkolenie. Wypełniając „Formularz zgłoszeniowy” zbieramy informacje konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji, takie jak: imię, nazwisko, adres email, telefon, stanowisko w firmie;

  • Podczas wypełniania deklaracji członkowskiej zbieramy informacje teleadresowe, dane osób reprezentujących firmę i osób do kontaktu, stanu zatrudnienia, wielkości firmy i zakresu działalności;

  • Podczas wypełnienia formularza kontaktowego zbieramy informacje konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu, takie jak: imię, nazwisko, adres email, telefon;

  • Podczas wypełniania formularzy zgłoszeniowych na organizowane spotkania
   i wydarzenia zbieramy informacje konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu, takie jak: imię, nazwisko, adres email, telefon;

  • Podczas rejestracji do naszego newslettera- poprzez podanie adresu e-mail
   i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Poprzez newslettera informujemy
   o naszych szkoleniach, możliwościach pozyskania finansowania na rozwój firmy, świadczonych usługach doradczych. W każdym czasie można zrezygnować
   z subskrypcji newslettera klikając w pole „wypisz się” lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@pracodawcy.info.pl.

  • Podczas wypełniania formularza kontaktowego- poprzez podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska, treści zapytania.

 2. Informacje zapisywane automatycznie:

  • Korzystamy z narzędzi analitycznych takich, jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat: odwiedzin naszej strony, podstron, które Państwo wyświetliliście, czasu jaki Państwo spędziliście na danej stronie.

  • Wyświetlamy na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google dotyczących usługi YouTube.

  • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych takich, jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, YouTube, Google+ i zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych serwisów.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców może przekazywać dane:

 

a) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, takim jak:

 • wykonawcy świadczący usługi hostingowe i informatyczne, księgowe, audytowe, pocztowe, marketingowe,

 • w celu realizacji usług szkoleniowych i doradczych udostępniamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, firma, stanowisko w firmie, podwykonawcom naszych usług szkoleniowych i doradczych.
  W umowach zawieranych z podwykonawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;

b) innym administratorom danych uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu tego czasu, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.


UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich:

 • sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORU

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych wskazanego w Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE I PROFILOWANIE DANYCH

Pozyskiwane dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem organów publicznych, dla których podstawę prawną udostępnienia stanowi przepis prawa.

PLIKI COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Jako administrator wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności strony internetowej, działania jej podstawowych funkcji;

 • pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach);

 • pliki cookies działające w celach marketingowych (pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze, ich zastosowanie ułatwia reklamodawcom dotarcie do właściwego grona odbiorców; tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc.)

 

Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc. Można znaleźć tutaj:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

 

Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez użytkowników informacjami. Użytkownicy strony internetowej mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające. Rezygnacja z plików cookies działających w celach marketingowych nie spowoduje, że reklamy przestaną być wyświetlane. Reklamy będą nadal widoczne, przy czym nie będą miały one charakteru dostosowanego.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikną ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. O zmianach Polityki Prywatności powiadomimy na naszej stronie internetowej.

bottom of page